kérelem benyújtása

  Fontos tudnivalók

Az elektronikus nyomtatványok minőségellenőrzésének igénylését hivatali kapun keresztül lehet benyújtani. A browseres hivatali kapun keresztüli dokumentumfeltöltéssel kapcsolatban tájékoztató leírás a "Segítség" oldalunkon található.

Az auditáláshoz szükséges dokumentumokat tömörített ZIP-fájlban kérjük feltölteni a NISZAUDIT rövid nevű hivatali kapuba.

A beküldött állomány tartalmazza a JAR fájl(oka)t, valamint - nem kötelező elemként - a kitöltési útmutatót ( Súgó) és a kérelemre vonatkozó nyomtatványt is (Lásd. Kérelem benyújtása / ”Minőségbiztosítási kérelem” nyomtatvány), melyben a kapcsolattartáshoz, a beazonosításhoz szükséges szervezetre vonatkozó azonosítók (név, cím, kapcsolattartó elérhetősége stb.) szerepelnek.

  Minőségbiztosítási kérelem (űrlap)

Az űrlap kitöltésével benyújthatja a kérelmét.

Űrlap letöltése

  Minőségbiztosítási kérelem (pptx)

Itt megtekintheti a kérelem benyújtásának főbb lépéseit.

Kérelem letöltése

ellenőrzési szempontok

  Minőségellenőrzés folyamata

A NISZ hivatali kapujába érkezett dokumentumok első lépésként iktatásra kerülnek, majd megkezdjük az elektronikus űrlapok formai, logikai, összefüggésbeli ellenőrzését (l. „Minőségellenőrzés folyamata.pptx”).

Figyelem! Szakmai, jogi, adatvédelmi ellenőrzést nem végzünk.

A nyomtatványok minőségellenőrzésére 15 munkanap áll rendelkezésünkre. Amennyiben a tervezett nyomtatványban az ellenőrzés során hibát észlelünk, a kapcsolattartónak javaslatot teszünk a szükséges módosításokra, kiegészítésekre. A javítást követően visszaküldött JAR fájlt elegendő egy-két soros kísérő levéllel számunkra a hivatali kapun keresztül feltölteni. A javított nyomtatvány ellenőrzését újból elvégezzük.

Az auditálás során elfogadott elektronikus űrlapról példányonként Jóváhagyó jelentést és Tesztjegyzőkönyvet küldünk a minőségellenőrzést kérő szervezet hivatali kapujába.

  Minőségellenőrzés folyamata röviden (pptx)

Az ellenőrzés folyamatáról szóló bemutatót innen töltheti le.

Bemutató letöltése

háttérinformációk

  Vonatkozó jogszabályok

Az elektronikus űrlapok minőségellenőrzését a 83/2012 (IV.21) Kormányrendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról 153.§ és 154 § -a, valamint a 84/2012. (IV.21.) Kormányrendelet az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 4 § (d) bekezdése szabályozza.

  Hivatali kapu létrehozása

Az igénylő szervezet browseres - vagy gépi hivatali kaput a csatlakozási kérdőív kitöltésével kezdeményezhet. A browseres hivatali kapu esetében a hivatal ügyintézői internetes szolgáltatáson keresztül férnek hozzá a szervezet postafiókjához.

A browseres hivatali kapu igényléséhez a csatlakozási kérdőívet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) ellenőrzi, és amennyiben a kérdőív nem tartalmaz hibás adatokat, elrendeli a szervezet hivatali kapujának létrehozását. Hozzáférés során az ügyintézők autentikációját az Ügyfélkapu látja el, ezért azoknak az ügyintézőknek, akik a szervezet hivatali kapuját fogják használni, rendelkezniük kell ügyfélkapus regisztrációval. Mikor létrejön a szervezet éles rendszerbeli hivatali kapuja, a hivatali kapu kapcsolattartója értesítést kap a kérdőíven megadott e-mail címre az ügyintézők hivatali kapus jelszaváról.

A gépi hivatali kapuhoz való csatlakozási igényt a krcsatlakozas@magyarorszag.hu e-mail címen lehet jelezni. A hivatali kapu szolgáltatásaihoz történő gépi kapcsolódás műszaki specifikációját a KIB 21. számú ajánlása tartalmazza.

  ÁNYT igénylése

Az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal kitölthető és elektronikus úton benyújtható űrlapok előállításához az Általános Nyomtatványtervező (ÁNYT) programra van szükség.

Azt ÁNYT igénylése a megfelelő csatlakozási kérdőív kitöltésével lehetséges.

Böngészős (browseres) Hivatali kapu esetén a kitöltött Csatlakozási kérdőívet szerkeszthető (Word), valamint aláírt, pecséttel ellátott PDF-formátumban kell elküldeni a hkp@kekkh.gov.hu e-mail címre. Az ÁNYT-igényléshez az 1.7 pontot is ki kell tölteni („A nyomtatványtervező (ÁNYT) használatával kapcsolatos adatok”).

A KEKKH Szolgáltatásmenedzselési Főosztály (SZMFO) a regisztrációhoz szükséges adatokat továbbítja az illetékes szervezet részére, majd a visszakapott regisztrációs állományt e-mailben elküldi az igénylő szervezet kapcsolattartója részére.

Gépi Hivatali kapu esetén az ÁNYT-igénylést a krcsatlakozas@magyarorszag.hu oldalon kell jelezni. A kitöltendő nyomtatványt (Megállapodás a Központi Rendszer részét képező ügyfélkapu és Hivatali kapu szolgáltatásainak igénybevételéhez) a hozzá tartozó kitöltési útmutatóval a NISZ Zrt. munkatársa küldi el az igénylő részére. A kitöltött kérelmet szintén a krcsatlakozas@magyarorszag.hu címre kell elküldeni. Az ÁNYT igényléséhez a 4. számú kérdőív Nyomtatványtervező használatával kapcsolatos adatok részét is ki kell tölteni.

A regisztrációs adatokat a NISZ Zrt. munkatársa továbbítja az illetékes szervezet részére, majd e-mailben küldi el az igénylő intézmény kapcsolattartója részére.

Segítség az ÁNYT / ÁNYK programokhoz